Transfer znalostí v oblasti molekulární biologie

Projekt je spolufinancován Evropskou unií. Projekt je zacílen na podporu mobility a transfer znalostí mezi podnikovou sférou (IAB) a akademickou sférou (UP) v oblasti molekulární biologie.

Název projektu

Transfer znalostí v oblasti molekulární biologie

Registrační číslo

CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_013/0004584

Poskytovatel dotace

MPO – Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Program

Partnerství znalostního transferu, Výzva I

Období realizace

1. 7. 2017 - 26. 9. 2018

 

 

Příjemce

Institute of Applied Biotechnologies, a.s.

Znalostní organizace

Univerzita Palackého v Olomouci

 

 

Cíle projektu:

Projekt je zacílen na podporu mobility a transfer znalostí mezi podnikovou sférou (IAB) a akademickou sférou (UP) v oblasti molekulární biologie.