Human papilloma virus

P0729HPV RG-4 detect Real-Time PCR Kit for human papilomavirus DNA detection96
P0730HPV RG detect genotypeReal-Time PCR Kit for human papilomavirus genotype identification96