HemaSeq Dx - Diagnostická souprava pro hematoonkologii

Projekt je spolufinancován Evropskou unií. Projekt je zacílen na podporu mobility a transfer znalostí mezi podnikovou sférou (IAB) a akademickou sférou (UP) v oblasti molekulární biologie.

Název projektu

HemaSeq Dx - Diagnostická souprava pro hematoonkologii

Registrační číslo

CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_084/0010310

Poskytovatel dotace

MPO – Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Program

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (APLIKACE III. Výzva - s účinnou spoluprací)

Období realizace

1.9.2017 – 20.4.2020

 

 

Příjemce

Institute of Applied Biotechnologies, a.s.

Partner projektu

Univerzita Palackého v Olomouci, Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

 

 

Cíle projektu:

Jedná se o multidisciplinární vysoce inovativní projekt zaměřený na vývoj diagnostických souprav pro detekci klinicky relevantních mutací u chronické lymfocytární leukemie a mnohočetného myelomu, včetně vývoje vyhodnocovacího softwaru pro klinické vyhodnocení mutací. Cílem tohoto průmyslového vývoje a výzkumu je produkt vysoké míry specifičnosti a inovativnosti využívající techniku sekvenování nové generace s vlastnostmi, které současný trh nenabízí.