ENIGMA CZ - Etalon Národní Interpretované Genomové Mapy ČR

Projekt je spolufinancován Evropskou unií. Projekt je zacílen na podporu mobility a transfer znalostí mezi podnikovou sférou (IAB) a akademickou sférou (UP) v oblasti molekulární biologie.

Název projektu

ENIGMA CZ - Etalon Národní Interpretované Genomové Mapy ČR

Registrační číslo

CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_084/0010360

Poskytovatel dotace

MPO – Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Program

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (APLIKACE III. Výzva - s účinnou spoluprací)

Období realizace

1.10.2017 – 30.3.2020

 

 

Příjemce

Institute of Applied Biotechnologies, a.s.

Partner projektu

Univerzita Palackého v Olomouci

 

 

Cíle projektu:

Projekt vysoké technologické úrovně a vysoké míry inovace zaměření na vývoj nových diagnostických produktů a softwarových bioinformatických řešení včetně databáze DNA. Uvedené řešení je ojedinělé svým rozsahem v ČR a CEE. Kombinace produktů pokročilé diagnostiky a bioinformatiky zcela posouvá hranice personalizované medicíny, urychluje a zefektivňuje se nejen proces vývoje nových léčiv, ale také terapii. Partnerem je špičkové pracoviště UMTM LF UPOL.