Economic information

    Zpráva nezávislého auditora o ověření účetní závěrky (1. listopad 2015 až 31. říjen 2016)
    Zpráva nezávislého auditora o ověření účetní závěrky (1. listopad 2014 až 31. říjen 2015)
    Zpráva nezávislého auditora o ověření účetní závěrky (1. listopad 2013 až 31. říjen 2014)
    Zpráva nezávislého auditora o ověření účetní závěrky (1. listopad 2012 až 31. říjen 2013)
    Zpráva nezávislého auditora o ověření účetní závěrky (1. listopad 2011 až 31. říjen 2012)