Centrum Digitální Genomiky 21 (CeDiGe 21)

Projekt je spolufinancován Evropskou unií. Projekt je zacílen na podporu mobility a transfer znalostí mezi podnikovou sférou (IAB) a akademickou sférou (UP) v oblasti molekulární biologie.

Název projektu

Centrum Digitální Genomiky 21 (CeDiGe 21)

Registrační číslo

CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_092/0010080

Poskytovatel dotace

MPO – Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Program

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (POTENCIÁL - III. VÝZVA)

Období realizace

17.4.2017 – 30.11.2018

 

 

Příjemce

Institute of Applied Biotechnologies, a.s.

Znalostní organizace

Univerzita Palackého v Olomouci

 

 

Cíle projektu:

Motto: Digitální genom byl na světovém ekonomickém fóru v roce 2015 vyhlášen jednou z deseti nejdůležitějších nově se formujících technologií. Záměrem projektu CeDiGe 21 je vytvoření nového centra průmyslového výzkumu a vývoje společnosti, které bude využívat nejpokrokovějších technologií pro analýzu a sekvenování DNA a bioinformatiku. Projekt umožní společnosti postupně vyvinout a následně uvést na trh nové generace diagnostických produktů vyšších řádů inovace. Partnery projektu jsou přední výzkumné instituce zabývající se lékařskou genetikou v ČR.